torsdag 8 april 2010

Romadagen 8 april


Romerna har sedan 1971 egen nationaldag, egen flagga och egen nationalsång. Flaggan för den romska folkgruppen antogs på den första romska världskongressen 8 april 1971 i London. Då erkände FN, Förenta Nationerna romerna som internationell minoritetsgrupp.

Flaggan är grön och blå med ett rött vagnshjul i mitten. Färgerna och hjulet symboliserar jorden, himlen och vandringen.

Nationalsången heter "Gelem, gelem lungone dromensa" som betyder "Jag har vandrat långa vägar" och sjungs på många olika dialekter.

Det romska språket kallas romani chib eller bara romani och är ett av Sveriges fem officiella minoritetsspråk tillsammans med samiskan, finskan, meänkieli och jiddisch. Svenskt teckenspråk jämställs i språklagen med de nationella minoritetsspråken.

VAGNEN, 50 år


Hjulet är symbol i VAGNEN
liksom i Romernas flagga ~


Så ljus var resan och så glad
att alla problem syntes upplösa sig.
Vagnen och vägen tillsammans ett lyckligt par.
Horisont efter horisont
svängde mot oss i hänryckt möte.
Vagnen öppnade vägen för en världsglädje,
slog upp allt vackrare sommardörrar medan vi for.


HARRY MARTINSON: Ur Vagnen


Romadagen
firas på många platser
med goda och lärorika program.

Alla romer önskas en god högtid
på Romernas Nationaldag 8 april!

Rune Liljenrud

Inga kommentarer: