måndag 12 april 2010

Lärodiktare"Kom låt oss vårda grunden för vårt liv" - hämtat ur Harry Martinsons Doriderna, 1980 - har Marie Louise Ramnefalk skrivit juli 1985, som dedikation i ett exemplar av doktorsavhandlingen TRE LÄRODIKTARE, 1974 - året då Harry Martinson fick Nobelpris i litteratur. Hon visar hur poesi av Harry Martinson (1904-78), Gunnar Ekelöf (1907-68) och Karl Vennberg (1910-95) genomsyras av en undervisande attityd och ger många exempel på didaktisk dikt.

Från Harry Martinson hämtas bl a
Li Ti's råd i Gräsen i Thule, 1958

Äger du tvenne slantar, sade Li Ti på en resa,
köp då ett bröd och en blomma.
Brödet är till för din föda.
Blomman du köper betyder
att livet är värt att leva.Från Gunnar Ekelöf hämtas bl a
Att lida är svårt ur Sagan om Fatumeh, 1966

Att lida är svårt
Att lida utan att älska är svårt
Att älska utan att lida är icke möjligt
Att älska är svårt.Från Varl Vennberg hämtas bl a
Klassisk prolog ur Halmfackla, 1944

nej säkra är nog inte våra sinnen
och våra känslor skiftar mer än vinden
Det är väl därför som jag talar med dig
och tror att du förstår mig fast jag vet
du inte gör det
När du har blivit stor
och tanken mognat nog för vuxen insikt
då kommer du att säga mig
helt frankt och utan omsvep
att du inte vill förstå mig
[...]
men just i dag vi löser livets gåtor
på tu man hand i en förfallen park
där dagern glindrar över björkens lövverkKarl Gunnar Vennberg föddes 11 april 1910 i Blädinge, Småland. Den 14 mars 1917 flyttade familjen från Gåvetorp under Lästad säteri, som vid den tiden ägdes av brukspatron J. Stephens på Huseby. Gåvetorp var ett dagsverkstorp på tolv tunnland.

I Barndom i Småland - Smålands Författarsällskaps kalender 1967 medverkar Karl Vennberg med artikeln Värend bakom tredje ståndpunkt. Han skriver bl a

"Och när jag nu återser trakterna kring Salen och Skatelövsfjorden, färdas från Blädinge kyrka, förbi Lisebro och Lästa till Ströby, Skatelövs gamla kyrkogård och slutligen Huseby bruk, då tycker jag mig i vissa ögonblick komma mitt eget liv på spåren."Hösten 1993 var Karl Vennberg i sin barndomsbygd i Blädinge och besökte platsen där torpstugan hade stått. Huset revs 1965. På bilden - tagen 11 april 2010, på Karl Vennbergs 100-årsdag - syns en grönt mossbelagd sten, som minner om husgrunden och en minnesplatta med inskription. Karl Vennberg har skrivit diktorden på minnestavlan.

GÅVETORP
TORP UNDER LÄSTAD
RIVET 1965
HÄR FÖDDES FÖRF. KARL VENNBERG
1910

"DEN BYGD VI VÄXER
IFRÅN
VÄXER IN I OSS
UPPGÅR SOM BILD
I CELLER
OCH VÄVNADER"


Gåvetorp 11 april 2010

"där dagern glindrar över björkens lövverk"

Rune Liljenrud

Inga kommentarer: