fredag 9 mars 2007

Var Harry Martinson på Åland?

Många frågar om Harry Martinson varit på Åland och det är då en glädje att kunna berätta följande: Hotellet som vi kommer att ha som vår fasta punkt i Mariehamn under årshögtiden på Åland 4-6 maj heter Cikada och såsom framgår av programmet har rum för vårt boende reserverats där, men var och en gör själv sin beställning. Hotellet byggdes 1962-63 och under en vecka sommaren 1963 bodde Harry Martinson på det nybyggda hotellet, som kom att få sitt namn efter Cikada från år 1953 - Ett fint sätt att 10-årsmarkera diktsamlingen, som med 29 sånger visar fram emot Aniara, som 50-årsmarkerades i fjol. Det berättas att Harry Martinson under sitt boende på hotellet alla dagar promenerade längs hamnkajen, där Harry Martinson-sällskapets årsmötesdeltagare nu kan följa honom efter.

Välkommen!
Rune Liljenrud

Inga kommentarer: