fredag 2 mars 2007

Martinson och bloggen - finns det beröringspunkter?

Vad tror ni? Skulle Harry Martinson ha uppskattat denna form - bloggformen - för kreativt skapande? Tekniska framsteg kritiserade han ofta. Men skulle han inte ha uppskattat bloggen? Den lyfter ju fram ett innehåll som står över formen (tekniken). Och inte sällan är innehållet i bloggen givande - uppriktigt och i bästa fall kärnfullt. Skriv i bloggen dina tankar om detta eller om annat som rör Martinsons texter och idévärld på ett eller annat sätt. Förankra gärna hans idéer i vår tid, om möjligt. Talar vi med Martinson så är denna förankring förhållandevis ofta i högsta grad möjlig. Varmt välkommen att skapa debatt, kommentera och tycka till!
Monika Adamson Lindqvist

2 kommentarer:

Harry Martinson-sällskapet sa...

Självklart skulle Harry Martinson gärna använda nya medier. Men med sitt mikrometerexakta ordval har han mycket att lära dagens skribenter som kan publicera sina texter innan de ens landat i den skrivande själv.

Ingemar Lönnbom

Teuvo sa...

Harry skulle aldrig behöva använda sig av bloggen eftersom han var etablerad. Han hade hellre skrivit i Dagens Nyheter. Bloggen är främst för sådana som aldrig lyckats etablera sig.