lördag 23 november 2019

KRONOBERGS BOKMÄSSA 23 november 2019, den tolfte i ordningen, är en stor högtid för besökande, författare och litterära sällskap.Ett litterärt sällskap är inte ett ensidigt dyrkande av en författare. Det är snarare en fast punkt utifrån vilken man kan ta sig an litteraturen. Man behöver inte vara proffs på Harry Martinson för att vara med, det räcker om någon av hans texter har berört. 


Bokmässa betyder givande möten och tankeutbyten med litteraturälskare i alla åldrar. Fövaltningsassistent Christer Nielsen med goda kunskaper om Harry Martinson och mångårigt medlemskap i Harry Martinson-sällskapet, samtalar här med Erik Hall, som efter avslutade konststudier vid Linnéuniversitetet i Växjö nu studerar vid Lunds universitets Författarskola. Båda är intresserade medlemmar i Harry Martinson-sällskapet och utbyter under Kronobergs Bokmässa böcker och litterära erfarenheter med varandra. 


Erik Hall tillhör styrelsen för Föreningen Ord i Kronoberg, en gemenskap för litterärt aktiva skribenter i länet. Föreningen formas av medlemmar som engagerar sig, t.ex med program under Kronobergs Bokmässa.


Maria Küchen, som tidigare hette Gummesson, har i poesi och lyrisk prosa flera gånger berört rymden.  Under Kronobergs Bokmässa presenterar hon sin helt nya bok RYMDENS ALFABET (410 sidor), vari kapitel ägnas åt klassiker inom litteratur och film, där rymden inspirerat poeter och författare. I RYMDENS ALFABET har Maria Küchen ett intressant kapitel POETERNA, där hon börjar med Harry Martinson. Hon uppehåller sig främst vid Aniara och skriver:

Martinson skrev sitt epos innan rymdfarten hade inletts, som ett sätt att bearbeta hotet från kärnvapen. Miljöförstöring och klimatrubbningar kände han inte till. Ordet "Aniara" leder tankarna till Nirvana, till grekiskans aniarós som betyder tråkig och till mytologins Ariadne.
   Ariadne gav hjälten Theseus en tråd att följa, en symbol för hopp, så att han skulle hitta ut ur odjuret Minotaurus labyrint sedan han hade dödat det. Ledan ombord på det labyrintiska skeppet Aniara vet inga gränser. Slutraden i diktverket, när de sista ombord är döda, andas ett slags befrielse: "Och genom alla drog Nirvanas våg." Jag drar kappan tätare om mig i det isande mörkret medan jag erinrar mig Alan Hales ord i Arizona:
   "Om du vet att du har ett år att leva innan hela planeten förstörs, hur hanterar du det?"
Maria Küchen nämner att bland svenska rymdpoeter har Harry Martinson fått ett antal efterföljare och redogör för Malte Persson och Lotta Lotass. Maria Küchen nämner också föregångare till Martinson, John Donne, William Shakespeare och Tycho Brahe.År 1989 deuterade Maria Gummesson (Küchen) 
med diktsamlingen HOS LJUSMÅLAREN 
och året därpå 1990 kom hennes diktsamling 
HOTELL KOSMOS 


"En fast punkt utifrån vilken 
man kan ta sig an litteraturen":
Harry Martinson  och
Maria Küchen (Gummesson)

Rune Liljenrud


Inga kommentarer: