lördag 23 november 2019

KRONOBERGS BOKMÄSSA 23 november 2019, den tolfte i ordningen, är en stor högtid för författare och litterära sällskap.Ett litterärt sällskap är inte ett ensidigt dyrkande av en författare. Det är snarare en fast punkt utifrån vilken man kan ta sig an litteraturen. Man behöver inte vara proffs på Harry Martinson för att vara med, det räcker om någon av hans texter har berört. 


Bokmässa betyder givande möten och tankeutbyten med litteraturälskare i alla åldrar. Fövaltningsassistent Christer Nielsen samtalar här med Erik Hall, som efter avslutade konststudier vid Linnéuniversitetet i Växjö nu studerar vid Lunds universitets Författarskola. Båda är intresserade medlemmar i Harry Martinson-sällskapet och utbyter böcker och litterära erfarenheter med varandra. 


Erik Hall tillhör styrelsen för Föreningen Ord i Kronoberg, en gemenskap för litterärt aktiva skribenter i länet. Föreningen formas av medlemmar som engagerar sig, t.ex med program under Kronobergs Bokmässa.


Maria Küchen presenterar under Kronobergs Bokmässa sin helt nya bok RYMDENS ALFABET, vari kapitel ägnas åt klassiker inom litteratur och film där rymden inspirerat poeter och författare, bl.a Harry Martinson.

Rune Liljenrud Inga kommentarer: