torsdag 13 augusti 2015

"För honom fanns bara en hemvist, i böckerna."Harry Martinson-sällskapets Årsbok 2014
 Till Harry från... 
Harry
med
vänskap
Artur

Magnus Eriksson skriver i årsboken om Artur Lundkvists dedikation av sin bok Vindingevals (1956) till Harry Martinson, "Harry med vänskap Artur"

Foton från utställningen på Hagstad

Magnus Eriksson nämner att "Både Lundkvist och Martinson kom från små orter i södra Sverige. Vindingevals gav inte någon vänlig bild av den lilla orten... [...] Lundkvist hade också haft bråttom att lämna vad som brukar kallas hembygden. För honom fanns bara en hemvist, i böckerna."Den årliga Hagstaddagen som högtidlighölls den gångna helgen 9 augusti 2015 äger rum för att hedra minnena av de båda författarna Artur Lundkvist och Maria Wine. Årets tema var Maria Wine, som nämns i föregående blogg här på Harry Martinson-sällskapets hemsida, men det är den miljö som Artur Lundkvist skildrar i Vindingevals som utgör botten för Hagstaddagen. "För den bygd där man är född har man ett andens intresse" skriver Harry Martinson i ett brev till Sven Edvin Salje, som ju båda hade samma hemort Jämshög.

Den höga ek som så mäktigt dominerar gårdsplanen på Artur Lundkvists födelsegård Hagstad tolkas i Artur Lundkvists dikt Eken ur diktsamlingen Fotspår i vattnet (1949)Besökare under Hagstaddagen kan läsa dikten på en skylt vid vårdträdets stam.

Rune Liljenrud

Inga kommentarer: