fredag 7 mars 2014

HARRY MARTINSON engagerade sig starkt för Finlands sak och reste omkring i Sverige och propagerade för Frivilligkåren under vinterkriget. Det pågick 30 november 1939 till 13 mars 1940 - under fruktansvärd kyla, ända ner till -50 grader


Mer än 8 000 svenskar kämpade i Finska vinterkriget på Finlands sida, under parollen "Finlands sak är vår". En av de Finlands-frivilliga var Harry Martinson, som i boken Verklighet till döds skriver om sina upplevelser.

Harry Martinson-sällskapets tidigare ordförande Bertil Palmqvists efterord till Verklighet till döds (2001) har rubriken "En desperado drar i härad", under den vinter som var den kallaste sedan år 1809.

Allan Sandström skriver i sin bok Vinterkriget: "Avlösningen vid Märkäjärvi skedde i 47 graders kyla och 72 svenskar fick föras till fältsjukhus för köldskador efter den sista forcerade nattmarschen fram till fronten." Märkäjärvi är centralort i Salla kommun, där Harry Martinson gjorde fältpostrond under vinterkriget, "i dödens stora socken Salla". Natten mellan den 16 och 17 januari 1940 uppmätte den finske generalen Öhquist, som var II. armékårens kommendör på Västra delen av Karelska näset 1939-1940, -50 grader på Karelska näset.


Bertil Palmqvist påminner om att sjömannens ord i drunkningsscenen i kapitlet "Döden genom vatten" i Verklighet till döds, har uttolkare "uppfattat som Martinsons sätt att sammanfatta sin kamp för Finlands sak”:

"Jag har gjort mitt. Jag har stridit för livet, så långt det gick.” 
 
"Denna bok är idéskissen till ett större tänkt arbete.
Först när tiderna blir sådana att det låter sig göra,
kan arbetet tas upp och fullföljas till sin från början
tänkta bredd.  Förf."
 
"Ingen vet vad Martinson hade i sitt sinne, när han i det korta förordet kallar sin bok för 'idéskissen till ett större arbete', inga vittnesbörd om hans planer finns. Men kanske var det en ordets Guernica han hade velat skriva". 
(Bertil Palmkvist)

Harry Martinsons beteckningar för sin bok om upplevelserna under Finska vinterkriget, "idéskiss" och "utkast", liksom omdömet "denna högst summariska skissbok", möter i Harry Martinsons brev och i bokdedikation:

Brev 22-10-MCMXL till Jan Fridegård:
"Själv har jag detta år inte kunnat skriva annat än idéskissen till en bok och denna idéskiss kommer ut på Norstedts i början av november. Bokens ämne är sådant att de rådande censurförhållandena påverkar den - just därför har den måst stanna vid idéskissens stadium. Sålunda väntar jag inte mycket av den - bara att folk bör kunna läsa mellan raderna."

Brev 2-11-MCMXL till Margit Abenius:
"Att du något gillade boken min, är jag glad för. Den är dock bara ett utkast. Möjligt är att jag någon gång tar upp ämnet igen, bredare, mera detaljerat. Det beror på tiderna och på livsmodet framdeles."

3. Bokdedikation 19-12-MCMXL (se nedan)
"denna högst summariska skissbok"

I och med att Finland den 5 oktober 1939 mottagit en inbjudan att sända underhandlare till Moskva angående "konkreta politiska spörsmål av gemensamt intresse", eskalerade på allvar stormaktshotet som ledde fram till Finska vinterkriget, som utbröt den 30 november 1939 genom att Sovjet då anföll Finland. Vinterkrigets strider upphörde den 13 mars 1940 och det är med tanke på detta datum, 13 mars, som denna blogg skrivs nu under mars månad. När nu oro för hur Ukrainakrisen skall kunna lösas upptar nyhetsflödet, ger Robert Edwards i sin bok Finska vinterkriget, en tankeställare:

 
"För den som studerar internationella relationer, i synnerhet de rent militära frågor som de ger upphov till, har Finlands historia en enastående betydelse i en allmän europeisk och än mer i en snävare nordisk kontext."

 
 

Finska vinterkriget utkämpades några månader in i Andra världskriget. Författaren & utrikeskorrespondenten Gustaf Hellströms bok från år 1933 som kommit i nyupplaga 2013, Det tredje riket. Från Hitlerkupp till folkenighet, ger skrämmande inblick i hur ett vålds- och terrorvälde växte fram så nära inpå Sveriges gränser.


Gymnasieskolorna i Kristianstad, Gustaf Hellströms hemstad där Gustaf Hellström-sällskapet finns, har köpt klassuppsättningar av boken, som är en oerhört viktig hjälp för att inte glömma.

Harry Martinson-sällskapet kommer i samband med sin årshögtid i Jämshög 2-4 maj 2014 att besöka och samarbeta med Gustaf Hellström-sällskapet. Under Första världskriget var Gustaf Hellström Dagens Nyheters utrikeskorrespondent i Frankrike och kunde rapportera om nazisternas intåg i en småstad han själv tvingats lämna. Om det dystra 100-årsminnet av Första världskrigets utbrott 1914 och det kollektiva minnet, kommer våra båda litterära sällskap att samverka när vi möts i 400-årsfirande Kristianstad.

Sympatier för Finlands sak från Sverige liksom från övriga Norden under Finska vinterkriget visades på olika sätt, främst genom Frivilligkåren. Flera författare engagerade sig. 

Nobelpriset i litteratur 1939 kan möjligen också ses i detta sammanhang. Allan Sandström skriver i sin bok Vinterkriget: "1939 års litteraturpristagare var den finländske författaren Frans Eemil Sillanpää, som med någon möda lyckades komma till Stockholm över Torneå. Svenska Akademins val var kanske i någon mån påverkat av höstens växande sympatier för Finland. Det var i varje fall den anspråkslöse finländarens egen åsikt. - Vi har det besvärligt nu och svenskarna vill väl uppmuntra oss, sade han i en intervju i Vasabladet."
 
Harry Martinson engagerade sig starkt för Finlands sak
Han reste runt i Sverige och propagerade för Frivilligkåren 

Boken fanns i bokhandeln
"under senare delen av oktober" 1940

Ny upplaga i faksimiletryck 1990
- Harry Martinson-sällskapets årsbok

Ingår i en samlad utgåva år 2001
av Harry Martinsons verk


I boken "Poetiska törnbuskar i mängd - Harry Martinson Brev 1929-1949" - Urval och kommentar av Paulina Helgeson (2004) finns ett antal brev som handlar om Harry Martinsons resor för Frivilligkåren tillsammans med Eyvind Johnson i Norrbotten, Haparanda och därefter Harry Martinson i Sydsverige.

När Harry Martinson i mitten av februari 1940 gjorde sin propagandatur i Blekinge för Finlands sak bodde han hemma hos advokat Edvin Nilsson med familj i Sölvesborg. Marianne och Rolf Westholm, Jonstorp är nära vänner med sonen Jonas Nilsson och hans familj och har fått kopior av de dedikationer, som Martinson skrev i sina "tackböcker". De har ställt detta intressanta material till Sällskapets förfogande, för Harry Martinson-sällskapets blogg.


1. DET ENKLA OCH DET SVÅRA

Till Edvin och Svea
från trötte Teodor
Harry Martinson
d. 20-2
MCMXL

f.d.
författare till bl.a
DET ENKLA OCH DET SVÅRA

Numera sönderskakad
av tiden,
utan frid
och kringränd av verkligheten.
_______________________________

"En gång skall det varda sommar
har visorna spått,
men visorna äro klena sibyllor."
                        (Ferlin)


2. SVÄRMARE OCH HARKRANK

Från Harry

Till vännerna de goda
Edvin och Svea
med tack för visad gästfrihet
och med hopp om
återseende under några framtida
goda, mera livsfrämjande
förhållanden i stort.


3. VERKLIGHET TILL DÖDS

Till Edvin och Svea
denna högst summariska skissbok -
som är föregångare till en större
bok där även Sölve
skall med.

Från tillgivne vännen
Harry ett stort tack för
all visad gästfrihet
och allt stöd som
av Er båda gavs
mig under en för
Fosterlandet så svår
tid.

Tureberg d. 19-12-MCMXL
Harry Martinson


Genom Harry Martinsons brev
Poetiska törnbuskar i mängd - 
Harry Martinson Brev 1929-1949

Urval och kommentar
av Paulina Helgeson

går det att något i tid följa hans engagemang för Finlands sak


Brev 9 januari 1940 till Ebbe Linde är daterat "I fält"

Brev 20 januari till Eyvind Johnson är daterat "Haparanda"  

Brev 12 [februari] sent på kvällen 1940 till Ingrid Martinson är daterat "Sölve"
Harry skriver om att han hållit föredrag i Bromölla.

Brev 13-2-MDCCCCXXXX till Ingrid Martinson är daterat "Sölve"
Harry skriver: "I kväll talar jag i Olofström"

Brev 14-2-MDCCCCXXXX till Ingrid Martinson är daterat "Sölve"
Harry skriver: "Olofström är nu undangjord. Otaliga människor från barndomen träffade jag. Lokalen var propp smockfull."

Brev 15-2-MDCCCCXXXX eller MCMXL till Ingrid Martinson är daterat "Sölve"
Harry skriver: "Jag daterar den 15-de därför att klockan är redan över tolv. Har just återkommit till mitt kvarter i Sölve efter en kväll som varit mig nästan överväldigande. Talade i Jämshögs kyrka som var totalt till trängsel fylld"

Brev 16-2-MCMXL till Ingrid Martinson är daterat "Sölve"
Harry skriver: "I kväll har jag talat i Sölvesborg. Bra publik. Goda tillskott för saken." Kvällen är 15-2, drog ut på tiden så att brevet dateras 16-2.

Brev 17-2-MCMXL till Ingrid Martinson är daterat "Sölve"
Harry skriver: "Har varit ända till Karlskrona i bil för att konferera med landshövdingen om Blekinge Rusthåll, en länssammanslutning för Frivilligkårens anhöriga i hemlandet."
Har i kväll talat i Svängsta. I morgon kväll blir Karlshamn (sjunde föredraget). Måndag: Karlskrona. Tisdag: Karlskrona. Onsdag: troligen informationsanföranden för den nya kommitèn."

Brev, måndag [poststämplat 4/3 1940] till Ebbe Linde är daterat "Haparanda"
Harry skriver: "... en rad innan jag går över gränsen på återväg till fronten."I samband med 100-årsfirandet i Jämshög
Sven Edvin Saljes födelse 15 februari 1914
framkom ett brev från Harry Martinson 
till Sven Salje; daterat Dec MCMXL

"Till Sven Salje från Harry Martinson
med hjärtlig hälsning.
Gratulerar Dig till debuten. Jag har
nyligen köpt Din bok och skall när
jag får andrum läsa den med stort
intresse. Jag är mycket stolt över
att Du är från Jämshög.
Synd att vi fick tala så litet med
varandra när jag var nere för Finland,
men den olidliga högspänningen inför
utgången av kriget gjorde att man
då knappast var riktigt sig själv,
rent privat personligt sett.
Nu lättar, åtminstone för tillfället,
detta tryck på anden. Men världens framtid?
[...]
Jag återkommer när jag läst boken.
Din tillgivne Harry M
Dec MCMXL
 
 
 
Vår tankes svindel föreställde sig
att den sig lyfte, högt från jordens krig,
från tid och rum - vårt livs naivitet -
till andra dimensioners majestät.

[...]

Och allt är klarhet där och dagars dag.

HARRY MARTINSON: Ur PASSAD
Besök på observatorium, 1945


Rune Liljenrud 

Inga kommentarer: