söndag 5 augusti 2012

”Så vände vinden sig…”

Hiroshimadagen den 6 augusti 2012
I morgon är det precis 67 år sedan atombomben fälldes över Hiroshima, en händelse som grep Harry Martinson djupt och som på många sätt speglas i hans diktepos Aniara. Bland de Aniarasånger som skildrar atomkrigets fasor finns nr 49, där den blinda poetissan från landet Rind berättar om sina upplevelser:

Så vände vinden sig
och mitt i natten
den fruktansvärda hettan kom.

Jag föll i armarna på någon
som kom springande.
Och denne någon skrämde mig.
Vad visste jag i detta heta mörker
vem det var,
som fångat mig i fallet, höll om mig.
Om det var djävul eller människa.
Ty dånet ökade, den heta vinden
växte till orkan,
och den som höll mig ropade allt högre,
med röst som ändå verkade långt fjärran:
skydda ögonen. Det kommer. Ni blir bländad.
Då gjorde jag min röst så gäll jag kunde
och skrek tillbaka: jag är blind
och därför skyddad, jag har aldrig sett,
men alltid bara känt på landet Rind.

Då släppte mannen mig och sprang för livet,
jag vet ej var i mörkrets heta dån
som plötsligt endast kunde överröstas
av fruktansvärda åskor fjärranfrån
som rullade emot mig som var blind.
Då föll jag kull igen och begynte krypa.
Jag kröp i skogarna i landet Rind.

För Harry Martinson var Aniara en varning till mänskligheten, en varning som gäller än i dag. Mängden atombomber i världen har visserligen minskat och är nu nere i c:a 19 000 men samtidigt har man i tysthet ”moderniserat” flera av de vapen som finns kvar och ingen av kärnvapenmakterna vill göra sig av med sin atombombsarsenal. Tvärtom är omkring 2 000 kärnladdningar redo att avfyras med några minuters varsel.

Det finns dock många som arbetar för kärnvapnens avskaffande, bl a nätverket ”Mayors for Peace” med Hiroshimas borgmästare i spetsen. Till detta nätverk kan kommuner och städer i hela världen ansluta sig. Ännu så länge har nätverket 25 medlemmar i Sverige, däribland Stockholm, Göteborg och Malmö.

Manifestationer genomförs på Hiroshimadagen 2012 i bl a

• Stockholm, Medborgarplatsen kl. 16 och Storkyrkan kl. 18.00
• Göteborg, Fredslunden, Vasaparken, hörnet Engelbrektsgatan - Götabergsgatan
kl. 18.00
• Uppsala, Nybron, Fyrisån kl. 20.30
• Växjö, Café Fontaine, Vattentorget kl. 20.00
• Laholm, Småbåtshamnen vid Lagan kl. 20.00

Åke WidfeldtInga kommentarer: