söndag 22 juli 2012

Harry Martinsons GYRO blir årsbok 2012

~ ~ ~
Harry Martinsons GYRO kommer i ny upplaga och blir Harry Martinson-sällskapets årsbok 2012. Omslag av Eva Martinson

Erland Lagerroths artikel i Vetenskapssocieteten i Lund ~ Årsbok 1989 ~ bjuder god hjälp för läsning av Harry Martinsons GYRO
Erland Lagerroth


En dikt av sin tid
eller
I tingens natur har
människan sin lag

Harry Martinsons Aniara
läst år 1990
~~~~~~~~

Hur Eva Martinson väljer att utforma omslaget till sin fars GYRO är ännu inte offentliggjort, men till Bokmässan i Göteborg 2012 skall nyutgåvan av boken vara klar

 
Den tidigare utgåvan av Harry Martinsons GYRO avbildas här. Den är kanske svår att finna i boklådor och antikvariat, men nu är alltså hjälp på gång med ny utgåva av denna högintressanta bok

Läs som en förberedelse gärna Erland Lagerroths djuplodande artikel om ANIARA och GYRO!


GYRO

Vinjettillustrationerna

är tecknade av Harry Martinson[!].

Jord-Eco förlag AB. Stockholm 1986. 149, (4) s.

Uppl:s storlek Okänd.

I bokhandeln möjligen i juli 1986.


 
Erland Lagerroths arbete som publicerades
i Vetenskapssocieteten i Lund,
  Årsbok 1989, utgavs 1991
 i Harry Martinson-sällskapets skriftserie
 
 
 
Illustrationen på omslaget är utförd 1945
av Harry Martinson 
"Osäkerhetskalkyl" är bildens motto.
 
Rune Liljenrud

Inga kommentarer: