lördag 23 april 2011

Gustaf Hellström och Harry Martinson


Samma dag som Harry Martinson-sällskapets styrelse hade sammanträde i Alvesta, den 10 april 2011 så hade Gustaf Hellström-sällskapet sin årshögtid i Kristianstad. Detta betydde att vår styrelseledamot Disa Lundgren inte kunde deltaga i Alvesta, eftersom hon i Kristianstad skulle väljas till ny ordförande i Gustaf Hellström-sällskapet och däri efterträda Sverker Oredsson från Lund. Hon har tidigare varit ledamot av styrelsen.

Såväl Gustaf Hellström-sällskapet som Disa Lundgren lyckönskas varmt!


Gustaf Hellströms Snörmakare Lekholm får en idé, 1927 hör kanske till hans mest kända verk, men ur hans rika författarskap bör nog skildringarna från barndomens Kristianstad i Dagdrömmar, 1921 ha vägts in när Gustaf Hellström som en bland "tio-talisterna" år 1942 invaldes i Svenska Akademien och därtill blev hedersdoktor vid Uppsala universitet år 1945.

År 2001 gav Teater Nostra Snörmakare Lekholm får en idé, på Kristianstads Teater. Det blev en fin hyllning till stadens store författare och till den gamla, fina teatern i Kristianstad.

Gustaf Hellström (1882-1953) och Harry Martinson (1904-1978) tillhörde samtidigt Svenska Akademien under åren 1949-1953. Gustaf Hellström, som invalts där 1942, satt på stol nr 18 i Akademien och önskade Harry Martinson välkommen dit, då han invaldes 1949 på stol nr 15. Harry Martinson svar från Spånga den 2 april 1949 på Gustaf Hellströms välkomstbrev till den nye ledamoten av Svenska Akademien lyder:

Käre Gustaf Hellström!

Din välkomsthälsning gladde och styrkte. Av hjärtat tack för den.
Det känns tryggt att veta, att Du sitter där.
Så blir det inte så overkligt.
Tusen hälsningar Harry Martinson


Gustaf Hellström-sällskapet och Harry Martinson-sällskapet har många beröringspunkter, som nu förs samman av Disa Lundgren. Varmt lycka till!

Rune Liljenrud

Inga kommentarer: