lördag 23 april 2011

Göte Sundberg får kulturpris


Harry Martinson-sällskapets hedersmedlem, Ålands sjöfartsmuseums förre chef, sjökapten Göte Sundberg, har tilldelats Ålandsbankens kulturpris på 4.000 euro.

Göte Sundberg får priset för sitt långvariga och omfattande skriftställarskap, som mångsidigt belyser utvecklingen av åländsk sjöfart och rederiverksamhet.

Det är Ålands kulturstiftelse som delar ut priset, och det skedde den 14 april 2011 i samband med kulturstiftelsens vårmöte.

Harry Martinson-sällskapet gläds och lyckönskar!

Rune Liljenrud

Bilden är hämtad från Göte Sundbergs bok
"Från den vida oceanen" (2002)
Skeppsredaren Erik Nylund

1 kommentar:

Harry Martinson-sällskapet sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.