onsdag 8 juli 2009

Poesin är det mest koncentrerade och ordknappa av litterära uttrycksmedel


Citatet ovan kunde vara inledning till förord i en bok om Harry Martinsons poesi och kamp för frihet, men så är det inte. Det är hämtat ur Johan Stenströms förord till Universitetets frihet - Tio tankar och en dikt, en antologi av Kulturforum vid Lunds universitet. Så här fortsätter Johan Stenström medan jag tänker på Harry Martinson:

"Bildspråket och den språkliga reduktionen bidrar till diktens kondenserade skönhet. Förtätningen gör den samtidigt innebördsrik. Det finns ett stort mått av självreferens i poesin men på samma gång pekar den ut över sitt eget innehåll. Meningen finner man bortom ordens lexikala betydelse. På så vis blir koncentrationen en potential för expansion. Den goda poesin ansluter villigt till nya referenser alltefter skiftande tider och sammanhang. Den begränsas inte av tid och rum."

Kulturforum är en mötesplats inom akademi och kulturvärld och jag hoppas att denna bok, som utkom därifrån år 2008, liksom den år 2006 utgivna Det eviga som traditionsbrott, skall finna många läsare. Axel Ebbes suggestiva skulptur "Mannen som bryter sig ur klippan" illustrerar allas vår frihetskamp, den som våra diktare ger oss så mycken inspiration och kraft till.

Tag och läs!
Bästa sommarhälsningar
Rune Liljenrud

Inga kommentarer: