tisdag 1 september 2020

Stefan Edman: Bråttom men inte kört

Stefan Edman ställer de svåra frågorna om klimatet och ger svaret "Bråttom men inte kört". Det finns förvisso mycket allvarliga hot i klimatfrågan, men ännu finns det hopp om världen fortsätter och fullföljer de positiva trender som forskning och engagerade miljökämpar visar. "Får vi lite bättre politiska ledare kan förändringen gå snabbt", tror Stefan Edman och för honom är klimatet en existentiell fråga. Det gäller livet för oss och för efterkommandes liv! Hoppfull är hans boktitel Bråttom men inte kört.


År 1960, för i år 60 år sedan, skrev Harry Martinson sin samhällskritiska diktsamling Vagnen. Också häri finns hopp, trots allt som Harry Martinson så djupt och framsynt insåg. Särskilt i dikten CREDO finns detta:


CREDO 

Världen är fullt av självklarheter,

obeaktade kärnor,

hållfasthet av djupare grund

än vårt falska och virriga liv.

Det finns en värld av trogen mull 

full av rosor som gärna dö,

av vågor som gärna gå,

av vingar som gärna lyfter,

av pelare som gärna bär

tider och tak 

länge, långt.


Det finns ett hav där tro födes 

ständigt likt fiskar.

En skog där förtröstan uppstår 

likt nyutslagna löv.


Vad tjänade det till att sörja djupt

om allt vore uppgivet och förlorat redan av sin grund.

Vad tjänade det att känna skuld 

om allt som är utanför oss och på djupet 

vore ett brott redan mot sig själv.
 Rune Liljenrud 

Inga kommentarer: