söndag 8 april 2018

"De namnlösa bibliotekarierna, många kvinnor!"


REGIONTEATERN BLEKINGE / KRONOBERG

I Bibliotekslagen finns att läsa: "Biblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning."

REGIONTEATERN BLEKINGE / KRONOBERG ger nu en angelägen teaterpjäs om detta, BIBLIOTEKARIEN, som visar på värdet av att fritt ha tillgång till bibliotek och vilka allvarliga konsekvenser som en biblioteksnedläggning av ekonomiska skäl, medför.

Pjäsen lyfter allvarliga frågor utifrån Bibliotekslagen: "Vilken annan institution kan idag axla det uppdraget? Dessutom - var kan du annars helt utan kostnad tillgodose dig med all världens kunskap? Eller bara sitta en hel dag utan att göra ett smack? Alla dessa unika egenskaper är dessvärre i princip helt omöjliga att mäta. Inte är det konstigt att bibliotekens roll ifrågasätts i ett samhälle där allt tvunget måste ha just ett mätbart värde." 

Harry Martinson var väldigt mycket för folkbildning och stor vän av bibliotek. Enligt statistik, som finns från Kungliga biblioteket är invånarna i Halland, Kronoberg, Kalmar län och på Gotland extra intresserade av att låna böcker på biblioteken. 
De fyra länen, som ligger på rad över södra Sverige, har hög utlåning sett till antalet invånare. Riksgenomsnittet enligt statistiken, är 7,8 lån per person på bibliotek och år. I de fyra länen i bokbältet varierar siffran från 8,8 lån i Kronoberg till 9,9 i Halland. Men statistiken förändras i takt med våra egna boklån! Var rädd om just ditt bibliotek, låna där, läs hemma och påverka lokalt!
Den nu aktuella teaterpjäsen BIBLIOTEKARIEN, ställer "många viktiga frågor mot varandra; den enskildes rätt mot kollektivet, individualismen kontra idealismen, lönsamhet mot folkbildning. Frågor om demokrati. Vilken annan plats än Biblioteket är då bättre lämpad för diskussionen, och ger oss möjlighet att ha igenkännande roligt på samma gång?"

Hur påverkas vi? Den frågan fick Gustav Fridolin under en mycket välbesökt Bokfestival i  i Kristianstad efter att ha presenterat sin debutbok som skönlitterär författare: Morfar skrev inga memoarer. I samtal med publiken nämndes Per Anders Fogelström, Jan Fridegård, Gustaf Hellström, Harry Martinson och Sven Edvin Salje, som möjligen kunde ha påverkat Gustav Fridolin.

Han blev tyst en ganska lång stund och sedan sà han något som alla vi som var där minns och varmt vill instämma i:

Vad har påverkat mest? Gustav Fridolin svarar:

"De namnlösa bibliotekarierna, många kvinnor!"

Rune Liljenrud

Inga kommentarer: