söndag 6 september 2015

TREFALDIGHETSKÖREN CHRISTIANSTAD Bokmässan Kristianstad: Det sjungande ordetTREFALDIGHETSKÖREN CHRISTIANSTAD under ledning av Torbjörn Gustavsson framförde i Kulturkvarteret under Bokfestivalen tonsatt poesi ~ Det sjungande ordet. Sångstunden bjöd stor högtid och önskan framfördes om fler program med kören.

TREFALDIGHETSKÖREN CHRISTIANSTAD inledde med Latinsk psaltarpsalm och därefter följde 
Stig Dagerman: En broder mer
Erik Axel Karlfeldt: 
Snabbt jagar stormen våra år
Harry Martinson: Gran står tätt invid gran
Harry Martinson: Juninatten
Verner von Heidenstam: Stjärntändningen
Hjalmar Gullberg: Ur Förklädd gud
Dan Andersson: Gässen flytta


Gran står tätt invid gran

Gran står tätt invid gran.
De schalar sig samman
håller ett barrbrätte över linneornas klockor.
Lågt fladdrar gräsmottet framåt
med ohörda vingslag.
Här viskar skogen i Norden
sin minsta visa.

Harry Martinson: Ur Cikada


Juninatten 

Nu går solen knappast ner,

bländar bara av sitt sken.
Skymningsbård blir gryningstimme
varken tidig eller sen.
Insjön håller kvällens ljus
glidande på vattenspegeln
eller vacklande på vågor
som långt innan de ha mörknat
spegla morgonsolens lågor.
Juni natt blir aldrig av,
liknar mest en daggig dag.
Slöjlikt lyfter sig dess skymning
och bärs bort på ljusa hav.
Harry Martinsson: Ur Cikada 


Harry Martinson: Ur Tuvor

Det var Gunnemar Carlstedts tonsättning 
av dikten Juninatten som framfördes

Tonsättaren är far till Anna Carlstedt Redmo, 
som tillhör kören och är Ulf Redmos hustru
  LITTERÄR VANDRING I KRISTIANSTAD
 MED
GUSTAF HELLSTRÖM-SÄLLSKAPET


UNDER BOKFESTIVALEN 3-5 SEPTEMBER
MED TOTALT 38 REGISTRERADE PROGRAM


25 skyltar finns placerade med promenadavstånd Skyltarnas litterära texter finns utgivna
Det litterära Kristianstad
Skyltarnas texter

TRE LEDAMÖTER AV SVENSKA AKADEMIEN
HAR HITTILLS INVALTS FRÅN KRISTIANSTAD

FREDRIK BÖÖK (1922)
GUSTAF HELLSTRÖM (1942)
BIRGITTA TROTZIG (1993)I Norra Kasern bodde Gustaf Hellström i två omgångar.
En Första maj vill Stellan Petreus gå med i arbetarnas
 egen "demonstration" med start vid "Norrevall".
(Skylt 1)

Stellans stränge far var vakthavande officer just
denna Första maj, vilket för Stellans del slutar olyckligt.
I Gustaf Hellströms Dagdrömmar beskrivs händelsen.

GUSTAF HELLSTRÖM-SÄLLSKAPET
PRESENTERAR EN NY BOK I SKRIFTSERIEN
MED TACKSAMT STÖD AV SVENSKA AKADEMIEN
Lennart Leopold ~ Disa Lundgren ~ Roland Persson

PRESENTATIONEN SKER VID BOKBORD PÅ TORGET
OCH VID FÖRELÄSNING I REGIONMUSEETS HÖRSAL

GUSTAF HELLSTRÖM 
VÄRLDSREPORTERN FRÅN KRISTIANSTAD


HEDRAD MED EGEN VÄG I SIN HEMSTAD


Gustaf Hellström-sällskapet 15 år


Gustaf Hellström-sällskapet bildades för femton år sedan och det är femton år sedan MEDLEMSBLADET kom ut med sitt första nummer. 
Det JUBILEUMSNUMMER som nu utkommit är det trettionde häftet och inleds av ordföranden Disa Lundgren med en fråga om vad Gustaf Hellström och Harry Martinson har med varandra att göra? Faktiskt en del, bl.a. att de satt i Svenska Akademien tillsamman - från Martinsons inträde 1949 till Hellströms död 1953. Efter invalet på våren 1949 skrev Martinson till Hellström:

Käre Gustaf Hellström!
Din välkomsthälsning, gladde och styrkte. Av hjärtat tack för den. Det känns tryggt att veta, att Dusitter där. Så blir det inte så overkligt.
Tusen hälsningar Harry Martinson 

Att ha tillgång till Gustaf Hellström-sällskapets Medlemsblad, som nu också finns på nätet, och att läsa böckerna i Sällskapets skriftserie, ger mycken värdefull litteraturhistoria och världshistoria. Gustaf Hellström "avtecknade sig i sin tidning som den store kosmopoliten...", nämner Bertil Malmberg i sitt inträdestal när han 1953 efterträdde Gustaf Hellström på stol nr 18 i Svenska Akademien.Femtonårsjubilerande Gustaf Hellström-sällskapet
gratuleras varmt och tillönskas fortsatt god framgång!

Vår ordförande i Harry Martinson-sällskapet Åke Widfeldt har under flera år talat om blåklocka på Komperskulla blomsteräng under Nässelfrossan. 
  
Ivar Björegren lärde oss i fjol på Komperskulla äng att liten blåklocka nu har ändrat namn till backblåklockaPå latin heter den fortfarande Campanula rotundifolia subsp. rotundifolia.


 Rune Liljenrud


Inga kommentarer: