torsdag 9 oktober 2014

HARRY MARTINSON: Klängväxt ~ existentiell symbolikKrökt som en utsmalnad ödla på muren
tecknar sig klängväxtens gren och förser sig
ännu en månad med ängsliga gripklor 
för att få fäste hos klängtråd och tegel.

Du med din villa i bilflodens somrar 
frågar dig själv som du frågar din klängväxt: 
hur länge skall du i orubbat rike
undgå den världsfrost som tecknen bebådar.

HARRY MARTINSON: Klängväxt  Ur BLM 1980 Nr 2 

Harry Martinsons dikt "Klängväxt" finns bland efterlämnade dikter, varav Nio dikter publiceras i  BLM 1980 Nr 2, där också Georg Svensson har med en kommenterande text, "Martinsons efterlämnade dikter". Många av de efterlämnade dikterna är svårdaterade, vilket också gäller dikten "Klängväxt". Av allvaret i dikten med "bilflodens somrar" går tankarna gärna till Vagnen, 1960. Dikten kan möjligen vara från krigsårens "världsfrost", som efter årens djupnande livstolkning skrivits sent och, såsom Georg Svensson menar, torde höra till  dikterna skrivna efter 1970. Diktens innehåll är tidlöst och bjuder läsaren till existentiell eftertanke. Klätterväxtens höstliga symbolik reser en personlig fråga;

"hur länge skall du i orubbat rike
undgå den världsfrost som tecknen bebådar".

Diktens anslag kan anas i en del av den diktning som bjuds av 2014 års Nobelpristagare i litteratur Patrick Modiano 

Rune Liljenrud

Inga kommentarer: