fredag 25 juli 2014

Elin Wägner och stol nr 15 i Svenska Akademien

 
"Pressröster om Elin Wagners inval i Svenska Akademien" var ämnet för ett program den 23 juli 2014 på Elin Wägners Lilla Björka i Berg, som efter en insamlingskampanj hösten 1994 kunde inköpas och Stiftelsen Elin Wagners Lilla Björka bildades. Efter antikvarisk utredning har husen byggnadsminneförklarats och Lilla Björka bjuder under sommaren utställningar, föreläsningar och andra aktiviteter.
 
Tidigare ordföranden i Elin Wägner-sällskapet Marianne Enge Swartz talade om pressröster när Elin Wägner som andra kvinna invaldes i Svenska Akademien år 1944 (stol 15) och där kom att sitta mitt emot författaren och akademiledamoten Gustaf Hellström, som i sin roman "Det var en tjusande idyll" (1938) ger en intressant bild av Elin Wägner.
 
Elin Wägner var god vän med den chilenska författaren Gabriela Mistral (1889-1957), som tilldelades 1945 års Nobelpris i litteratur med motivering "... för den av mäktig känsla inspirerade lyrik, som gjort hennes diktarnamn till en symbol för hela den Latinamerikanska världens ideella strävanden." Säkert hade Elin Wägner inflytande på Nobelpriset till Gabriela Mistral och det är likaså mycket troligt att Hjalmar Gullbergs översättningar av hennes dikter hade stor betydelse för 1945 års Nobelpris i litteratur.
 
Elin Wägner skriver i "Större än Prometheus", som publicerades i Dagens Nyheter den 22 januari 1946, om atomkraften och refererar där till Gabriela Mistrals kritiska tankar i atomdiskussionen. Harry Martinsons inträde 1949 i Svenska Akademien på stol 15 efter Elin Wägner, hans inträdestal och Kerstin Ekmans inval på samma stol efter Harry Martinsons död 1978, fanns med i det litterära samtalet på Lilla Björka.
 
Ett senare program kommer att handla om Siri Derkert och hennes staty "Elin Wägner håller tal" på St Eriksplan i Stockholm. Statyn kommer att avtäckas den 21 augusti 2014.

 
 
Rune Liljenrud
 

Inga kommentarer: