torsdag 3 oktober 2013

HARRY MARTINSONS BIBLIOGRAFI 2 har nu kommit och den presenterades på Bokmässan i Göteborg 26-29 sept. 2013

 
 
HARRY MARTINSONS BIBLIOGRAFI 1 av Carl-Otto von Sydow utkom 2005 som nr 40:1 Uppsala universitets Actaserie och den utgjorde Harry Martinson-sällskapets årsbok 2005. Boken är helt oumbärlig för varje läsare av och sökare i Harry Martinsons omfattande författarskap.
 
Omslaget är taget ur Harry Martinsons eget exemplar av Kap Farväl! från år 1933 och där står att läsa:   "Även i de färdigtryckta böckerna fortsatte Martinson att göra ändringar. Han smakade på orden, letade efter de mest talande bilderna och tyckte sig aldrig vara riktigt klar."
 
Carl-Otto von Sydow arbetade med en fortsättning som avsåg dels intervjuer och referat, dels översättningar av Martinsontexter. Han omkom tragiskt i en bilolycka 2010 innan hans bibliografiska arbete helt avslutats.

HARRY MARTINSONS BIBLIOGRAFI 2 utkom till Bokmässan i Göteborg 26-29 september 2013 och presenterades där, ACTA UNIVERSITATIS UPSALIENSIS 2013(ISBN 978-91-554-8397-5, ISSN 0346-7465 /AUU). Denna förkortade bibliografidel innehåller intervjuer och referat, ordnade och kommenterade av Xtina Wootz och Peter Ejdewall. Avsikten är att mera material framdeles skall nätpubliceras.
 
Register i Bibliografi 2:
 
Dagstidningar
Övriga publikationer
Intervjuare och referenter
Fotografier
Illustratörer
Personregister
Sak- och ortsregister
 
Främre omslaget till HARRY MARTINSONS BIBLIOGRAFI 2 bär bild av Idun-Veckojournalen 1963/10. Foto Lennart Nilsson / Scanpix (nr 593)
 
Varmt tack till var och en som arbetat för att färdigställa HARRY MARTINSONS BIBLIOGRAFI 2. Kommande nätpublicerat material förväntas med stor tacksamhet!
 
Rune Liljenrud 
  

Inga kommentarer: