lördag 26 januari 2013

Klockrikestipendiet för år 2013 tilldelas INGHILDA TAPIO och ULRIKA TAPIO BLIND, båda från Karesuando

 


KLOCKRIKESTIPENDIET
 till Harry Martinsons minne år 2013
 

tilldelas INGHILDA TAPIO - författare, poet och översättare, Karesuando

"för att hon som nomad mellan generationers hotade kulturer, i sparsam stil och med stark känsla för språkvalörer och symboler, ömsint tolkar vördnaden för liv och natur genom ett ansvarsfullt fasthållande vid ursprunglighet i sökandet efter identitet i det moderna samhället"

samt ULRIKA TAPIO BLIND - konstnär och designer, Karesuando

"vars konst bildar syntes med Inghilda Tapios diktning, så att text och bild berikar varandra och skapar samklang"
 

Ulrika Tapio Blind
Inghilda Tapio
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inghilda (Inger) Tapio och Ulrika Tapio Blind erhåller vardera en stipendiesumma på 10 000 (tiotusen) kronor, som utdelas i samband med Harry Martinson-sällskapets årshögtid i Stockholm 3-5 maj 2013.
Stipendiaterna erhåller var sitt stipendiediplom samt Harry Martinson-sällskapets utgåva av Vägen till Klockrike med efterord av Kristin Olsoni, hedersmedlem i Harry Martinson-sällskapet.


ISBN 978-91-89196-39-1
Podium, Stockholm 2006, 2008, 2012
Viidát divttat Sámis Vidd dikter från Sápmi
Rose-Marie Huuva, Inghilda Tapio
Thomas Marainen, Simon Marainen

Ur förordet av John-Erling Utsi, Jokkmokk:

"Det är viktigt att samisk poesi möter en svensk publik. Vår kultur och konst söker sin plats i en värld utanför Sápmi. Dikterna ger läsaren en glimt av vår karta, vår historia, våra känslor inför det traditionella och det nya. En skymt av vårt stora land befolkat av små utspridda grupper av människor i en karg natur. I denna bok finns fragment av hela vårt liv, vår historia. Universella tankar från Sápmi."

ISBN 82 90625 27 8
Inghilda Tapio & DAT, N-9520 Guovdageaidnu 1995
Govat : Ulrika Tapio
Hábmen : Nils-Aslak Valkeapää
Ulrika Tapio govaid govven : Jan Gustavsson, Ájtte

. 1997 fick Inghilda Tapio Nordiska Samerådets litteraturpris för diktsamlingen
Ii fal dan dihte (1995)
Den översattes till svenska 2001, med titeln Inte för det attDel av omslag till Ii fal dan dihte / Inte för det att

http://nordicwomensliterature.net/sv/writer/tapio-inghildaISBN 82 90625 39 1
Inghilda Tapio & DAT O.S 2001
Bilder : Ulrika Tapio
Ulrika Tapios bilder fotograferade
av Jan Gustavsson, Ájtte
Layout : Nils-Aslak Valkeapää
Originalutgåva på nordsamiska :
Ii fal dan dihte, DAT O.S 1995
Till svenska: Inghilda Tapio & Birgitta ÖstlundDel av omslag till Ii fal dan dihte / Inte för det att
ISBN 82-7374-091-9
Utgivning Kárásjohka : Davvi Girji , cop. 1990
Författare: Inghilda Tapio
Illustrationer: Ulrika Tapio

ISBN 82-7374-041-2
Davvi Media O.S. 1988
Författare: Inghilda Tapio
Översatt från nordsamiska till norska av T. Solbakk
ISBN 82-7374-044-7

ISBN 82-7272-003-6
Utgivning Tana : Jårgalaeddji, 1979
Text och färgillustrationer: Inghilda Tapio
Titeln betyder: Mitt sätt att vara är det samiska sättet

ISBN 978-1-60223-083-5
Förlag : University of Alaska Press 2010

Ice Floe var ursprungligen en internationell poesitidskrift, som utkom med två volymer per år under åren 2000-2006. Inghilda Tapio medverkade i Summer 2002.
År 2010 blev tidskriften istället en årligen utkommande bok med poesi från norra halvklotet.
I utgåvan Ice Floe 2010 medverkar Inghilda Tapio med en dikt i svensk version för länge länge sen och i engelsk version long, long ago, med översättningen gjord av Lars Nordström och Ralph Salisbury.

för länge länge sen
fanns här två små sjöar
forsar sund vikar
små bäckar
nu står allt under vatten

för länge sen
fanns här hjortronmyrar
kåtor vid sjöstränderna
nu står allt under vatten

för länge sen
en fredad plats
där vajorna födde sina kalvar

Ur Ii fal dan dihte / Inte för det att

Translated from the Swedish
by Lars Nordström and Ralph Salisbury:

long, long ago
there were tarns here
rapids, narrow channels, inlets
small creeks
now everything is under water

long, long ago
there were cloudberry bogs
campsites by the lakeshore
now everything is under water

long, long ago
a protected place
where the reindeer gave birth
 
Bland bidragen i den internationella poesitidskriften Selected Poems 2000-2006 finns i Summer 2002 bl.a Bo Carpelan: På augustiverandan.
I poesiårsboken Ice Floe New & Selected Poems New Poems 2010, finns bl.a Harry Martinson: Anni (ur NOMAD, 1931)
Bland övrigt material finns bidrag av poeter och översättare från så skilda länder som Alaska, Kanada, Grönland, Island, Norge, Finland och Ryssland (Boken på engelska 233 s.)

ISBN 978-91-978561-7-1
Prentejuvvon: Verona, Italia 2010
Sámegillii: Inghilda Tapio
Tryckt i Verona, Italien 2010
Författare: Charlotta Björnulfson
Översatt till nordsamiska av Inghilda Tapio
ISBN 978-91-978561-3-3

ISBN 978-82-7374-655-9
Davvi Girji - 2007
Författare: Kirste Paltto
Illustrationer: Inghilda Tapio


De böcker som kommer ut härnäst av Inghilda Tapio är två barnböcker, men hela tiden skriver hon dikter och avser att ge ut ny diktsamling under år 2013. Inghilda Tapio, som också är bildkonstnär, har mycket på gång samtidigt. Hon läser andras texter och skall ge utlåtanden över dessa. Hon arbetar med illustrationer till andras böcker och hon skriver även filmmanus.
 
Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum
 
Rune Liljenrud

Inga kommentarer: