söndag 13 maj 2012

Nomadiska verk och det öppna arkivet

 "Språket stod redan i livets bok"


Forskarassistent Jon Viklund, Uppsala universitet talade vid Harry Martinson-sällskapets årshögtid den 5 maj 2012 på Jämshögs folkhögskola om att Harry Martinson publicerade dikter i olika sammanhang, ändrade dikter, också andra texter och fortsatte att ändra även sedan en bok utkommit av trycket. Denna process är intressant att följa, men detta förutsätter att arkiven är öppna för studier och analyser av "nomadiska verk".

Jon Viklund har i  Samlaren, 2008 en artikel om "Modernism i rörelse  - Harry Martinson och den poetiska processen". Den handlar om "textens instabilitet". Texterna är ett slags processer, snarare än färdiga produkter. Den dikt vi läser har kanske föregångare, har förändrats och kanske bytt mening. Möjligen vore det en uppgift för Sällskapet att lyfta fram och redovisa Harry Martinsons dikter som processer, publicera manuskript och olika processer av samma dikt.

Harry Martinsons dikt "Bomull", först publicerad i tidningen Sjömannen 1930, är ett bra exempel på hur förändringar sker. Dikten har publicerats på flera olika ställen och den trycktes om 13 gånger under Harry Martinsons livstid, varav minst 5 versioner är omarbetade, mer eller mindre kraftigt. Jon Viklund berörde frågor om vad konstnärlig infattning gör med dikten. Förtydligas diktens budskap eller skapar den nya budskap?  I Samlaren, 2008 ger Jon Viklund en tolkning av dikten "Bomull".

"Kopfarbeiter" eller "Papierarbeiter"? Är allt klart i huvudet och kommer direkt ner på papperet eller sker mesta arbetet just på papperet? Det är uppenbart att Harry Martinson var av den andra kategorin, menade Jon Viklund. Om detta vittnar den efterlämnade samlingen av manus, som är omfattande, mellan 1500 och 2000 diktutkast enligt en beräkning. På Carolina i Uppsala fyller Harry Martinsonarkivet hela 10 meter i bokhyllan.

Editionsfilologi är vetenskaplig utgivning av texter och det är detta intresse som fört Jon Viklund till Harry Martinsons textmassor, för att finna ut hur han arbetat och hur hans texter har växt fram.  Han visade till bilder den skapelseprocess i flera olika skeden som exempelvis "Språket stod redan i livets bok", har genomgått.Vad har hänt och varför har ändringarna i flera faser gjorts?Omslaget till Harry Martinson-sällskapets årsbok 2005, HARRY MARTINSONS BIBLIOGRAFI 1 av Carl Otto von Sydow, visar på ett "nomadiskt verk"


Omslaget är taget ur Harry Martinsons eget exemplar av Kap Farväl! från 1933 och där står att läsa: "Även i de färdigtryckta böckerna fortsatte Martinson att göra ändringar. Han smakade på orden, letade efter de mest talande bilderna och tyckte sig aldrig vara riktigt klar."


____________
Rune Liljenrud

Inga kommentarer: