torsdag 6 oktober 2011

Tomas Tranströmer får Nobelpriset i litteratur 2011


Med ett par strofer av Nobelpristagaren i litteratur 1974 Harry Martinson, från hans
KANTAT vid invigningen av Göteborgs universitet, 1954 ~ tonsatt av Hilding Rosenberg ~
bringar vi i Harry Martinson-sällskapet vår varma hyllning till Tomas Tranströmer, då han i dag tilldelats Nobelpriset i litteratur 2011

”för att han i förtätade, genomlysta bilder ger oss ny tillgång till det verkliga”

Ty lovsångens tid är här,
då kan tvivlaren vila.
Och gryningen är här,
då skall daggsånger viga vår ros.

Att en gång ha druckit ur källan
som heter begynnelsens tro
det är att ha levat i daggen
då åkrarna ännu var ängar,
blomstervaggande,
solstrimmigt svala,
orört vackra i hjärtats dal.


Harry Martinson
Åke Widfeldt / Rune Liljenrud

1 kommentar:

Lönnboms lilla röra sa...

Tomas Tranströmer beskylldes för att vara svårtillgänglig i början av sin diktargärning. Enligt DN idag lär Harry Martinson ha försvarat sin unga diktarkollega: vänta bara 50 år så kommer han att anses som lättillgänglig!