onsdag 21 september 2011

Stefan Edman: Världen tål inte "amerikansk livsstil" !


Harry Martinson-sällskapets styrelse arbetade vid sitt senaste sammanträde 10 september 2011 på Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet med programidéer och tema för årshögtiden i Jämshög 4–6 maj 2012, med Folkuniversitetet som medarrangör. Styrelsen vill att etikaspekten finns med i årshögtidens tema och har gett en kommitté i uppdrag att arbeta med detta.

Hemkommen från sammanträdet i Lund läser jag vad Stefan Edman skriver i senaste numret 9/2011 av Livsmedelsarbetarnas tidning MÅL & MEDEL om miljö och politik, under rubriken

Världen tål inte "amerikansk livsstil" !

Stefan Edman är i sann Harry Martinson-anda en ivrig miljökämpe. Han skriver:

"USA och somliga EU-länder har grovt misskött sina ekonomier. Förhoppningsvis kan det rättas till med sparprogram och strikta system för budgetkontroll. Men i grunden handlar problemet om den materiella livsstil vi beviljar oss. Om behovet av en rättvis fördelning av planetens tillgångar. Om politiker som tar etiskt ledarskap i stället för att vika sig för populistiska krav.

Idag ser vi en växande global medelklass på väg mot "amerikansk livsstil". Miljön kommer inte att tåla det. Därför behövs en krismedvetenhet som länkar samman ekonomi och ekologi."

Stefan Edmans ord om att "vi konsumerar naturens kapital på krita och sänder notan till kommande generationer" är helt i linje med Harry Martinsons varning i essaysamlingen GYRO:

Det är ont om jordklot

Harry Martinson-sällskapets styrelse har beslutat att Årsboken för 2012 skall vara nytryck av Harry Martinsons GYRO.


Harry Martinsons diktsamling Tuvor har nu kommit i en ny utgåva lagom till bokmässan i Göteborg 22-25 september 2011. Stefan Edman har skrivit förordet och han framträder dessutom på ett seminarium om Tuvor Söndag 25 september kl. 13.30–13.45

”Granarnas nattvard” - Martinsons Tuvor i ny utgåva"

Den mörka församlingen av granar
ordnar sig kring tjärnen som ännu har
månens runda bild
på gammalt sätt bevarad.
Likt en oblat gungar månen ut
på buktad segel. Och alla undfår den.
Granarnas församling har där sin nattvard
bakom bygdens rygg och långt från människors land.I Livsmedelsarbetarnas tidning MÅL & MEDEL finns flera artiklar som har med miljöfrågor att göra, bl a debattartikeln "Världssvält och finanskris hör ihop".

Rune Liljenrud

Inga kommentarer: