fredag 13 maj 2011

Till HM-sällskapets styrelse

Räntmästare Johnny, präntmästare Rune och
oefterhärmlige, ordföredömliga Åke ett tack för väl genomförda årsmötesdagar 2011.

Klockrikedag
Klockrik Anfang
Johnnys talang
Klockren blåton
Dan i Ve-moll
Gulros, solros i det blå
Flaggdag? Födelsedag? Jo, men visst.
Månad maj och dag den sjätte.

Disa
Distinguished lady, Disa Lundgren
femininum cum dignitate
prisar klockrikeärad Carina
östsvensk författarinna
Osynliga länkar till åländsk marina
Hon såg oss men vi inte henne.
men levandegjord tack vare Disa.

Quo Vadis?

Pingpongande stångande
orden rodnar
ordnar sig till ordnarr
orglar sig till ordskalv
taraxacum vulgare
greider groll
skvalar ner i danaidernas såll

Väsman
Lugn vilar sjön
landtungor tiga
Väsmanlig storlom
anar, varnar i molom
-arrk -arrk
Atom-Noak?
Ett skepp närmar sig
Sorgegondolen
Månad maj och dag den sjunde
Dödsdag. Så var bestämt.
Goldondern uppåt mot zenits ljus.

Visman
bisserar
tonar in våglängd
sväglängd
Alltid vägen till Alltidhult.

Bortgång
”Bort gå de,
stumma skrida de
en efter en till skuggornas värld.”
Klockorna blåna
lugnt stå de
ej skälva
Klockrik Anfang
sluter
årsmöte tvånollelva.

Rut Lönnell

Inga kommentarer: