lördag 20 november 2010

Harry Martinson och strimlusenVi har alla sett den på omslaget till Harry Martinson-sällskapets "Lilla gröna" med Martinsondikter i urval av Gun Ursing. Den kallas strimlus (Graphosoma lineatum) och tillhör skinnbaggefamiljen Pentaomidae.
När och var Harry Martinson tecknade strimlusen vet jag inte. Det är inte omöjligt att han gjorde det ur minnet en vinterdag precis som han på vintern kunde skriva de mest underbara sommardikter.

Den centimeterlånga strimlusen är Södermanlands landskapsinsekt och finns framför allt i sydöstra Sverige. Så här beskriver Lars-Åke Janzon, Naturhistoriska riksmuseet, strimlössens utveckling:
Strimlössen behöver mycket sol och värme […]. De fullbildade strimlössen visar sig när näringsväxterna, flockblommiga växter, börjar blomma i juni-juli. Den kanske vanligaste näringsväxten är hundkäx (Anthriscus sylvestris). Ibland kan strimlössen iakttagas i mångfald på näringsväxterna där de antingen är sysselsatta med att suga på fruktämnen, para sig eller att lägga ägg. Larverna (nymferna), som är bruna med gula teckningar, är fullbildade från början av augusti. När de är fullbildade flyger de till närbelägna övervintringsplatser.
På höstarna är den röda färgen inte fullt utvecklad hos strimlössen. Det är först efter övervintringen som de får den karaktäristiska röda färgen.
(http://www.nrm.se/sv/meny/faktaomnaturen/djur/insekterochspindeldjur/varningsfargadeinsekter/strimlus.304.html )
De här två fantastiska fotografierna har tagits av Anders Hernbecker på ängen vid Lilla Ryd i Södra Mjönäs vid sjön Immeln. 1915 - 1916 vistades Harry Martinson i Mjönäs och gick i skola där. Kan det vara då han första gången fick se denna vackra insekt som sedan skulle etsa sig fast i hans minne?
Åke Widfeldt

Inga kommentarer: